Martyren Platon

På söndag firar vi minnet av den heliga martyren Platon, bror till den heliga martyren Antiochos läkaren, föddes i staden Ankyra i Galatien. Medan han fortfarande var ung lämnade han sitt hem och vandrade i städerna och predika Guds ord för hedningarn. Han fägnade sina åhörare med sitt tals tyngd och skönhet, och sina djupa … [Read more…]

Menas, Viktor, Vincent och Stefanida

Välkomna att på söndag fira aftongudstjänst med oss, till minnet av fyra stora martyrer. Innan ni läser om deras levnad vill vi dock ta tillfället i akt att bjuda in dig till vår tredje föreläsning av fyra under hösten. Denna gång ska det handla om “Askes och andlig träning i den Ortodoxa Traditionen.” Föreläsningen äger … [Read more…]

Joannikios, Nikander och Hermas

Munken Joannikios den store föddes i Bithynien år 752 i byn Marikat. Hans föräldrar var fattiga och kunde inte ge honom ens grunderna till en utbildning. Från barndomen var han tvungen att vakta familjens boskap – deras enda inkomställa. Kärleken till Gud och bönen var alltid närvarande i den unge Joannikios själ. Ofta skyddade han … [Read more…]

Terentios & Neonilla med familj:

Vi har inte mycket kunskap om de heliga martyrerna Terence och Neonilla och deras barn: Sarbilus, Fotus, Theodulus, Hierax, Nitus, Vilus och Eunicius. Vi vet att de led martyrdöden under en tid av förföljelse av kristendomen under kejsar Decius (249-250). De bekände nitiskt Kristus och fördömde avgudadyrkan och hedendom. Som straff för detta utsatte hedningarna … [Read more…]