Introduktionskurs i Ortodox tro

Välkommen att delta på

Introduktionskursen i Ortodox tro

Vi träffas enligt datumen nedan på söndagar efter liturgin ca. kl. 17:00-18:00.

Anmälan: kristiuppstandelse(a)gmail.com


Introduktion till kursen

Varje läsår arrangerar vi en studiecirkel i Ortodox tro. Studiecirkeln har två syften:

1.) Att erbjuda deltagaren en fördjupad kunskap i den Ortodoxa Kyrkans tro och liv

Bildalogotyp_svartochrod

2.) Att utgöra en grund för den som vill låta sig tas upp i den Ortodoxa Kyrkans gemenskap genom myrrasmörjelsens sakrament (alltså konfirmeras). Vad gäller myrrasmörjelsen kommer de deltagare som vill ta det steget att få samtala med församlingens präst om det.

Församlingen har många års erfarenhet av att arrangera studiecirklar som dessa, och vi kommer nu, som andra gånger, att ansluta studiecirkeln till studieförbundet Bilda.

Kursen är gratis och äger rum femton söndagar mellan kl. 17:00-18:00. Vi kommer att ses efter den gudomliga liturgin som börjar kl. 15:00, varefter det blir smörgåsfika.

Kursen kommer att utgå från en text i ett kompendium som deltagarna får per email, samt ett 30-45 minuter långt föredrag. Fader Mikael, teologie master och vår församlings präst, kommer att ansvara för föredragen. Efter föredraget samtalar vi om det vi läst och hört.

Anmälan sker till kristiuppstandelse(a)gmail.com (OBS! Byt ut (a) mot @ när du skriver in adressen – den är spamskyddad).

 

Kursens upplägg kan du hitta på sida två.