Den Helige Eudokimos:

Den rättfärdige Eudokimos levde i Kappadokien i Mindre Asien under 800-talet, under kejsar Theophilos regeringstid (829-842). Han var son till fromma kristna föräldrar, Basileios och Eudokia, en framgångsrik familj som var vänner till kejsaren. Den rättfärdige och helige Eudokimos liv var helt inriktat på att behaga Gud att tjäna sin nästa. Han gav ett löfte … [Read more…]

Församlingens Ikon: Kristi Uppståndelse

Församlingens ikon visar hur Kristus segrar över döden med sin död. Vi tror att Jesu död var en seger, inte ett nederlag. Den ikonen visar hur Jesus drar upp Adam i handleden. Han reser upp mänskligheten som är fallen, men inte genom människans ansträngningar – därför tar han inte Adam i handen, utan drar upp … [Read more…]

Den helige Hyacintos:

På söndag firar vi minnet av en av Kyrkans tidigaste och yngsta martyrer, den helige Hyacintos. Den Helige Martyren Hyacintos föddes i Caesarea i Kappadokien och växte upp i en kristen familj. Den romerske kejsaren Trajanus gjorde honom till hans “cubicularius” (sängkammarherre). En gång, vid en hednisk högtid, höll kejsar Trajanus fest i ett hedniskt … [Read more…]

Den lame mannens söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag firar vi “den lame mannens söndag” med typika kl. 10:00, som vanligt. Berättelsen om den lame mannen kan vi läsa i Johannes Evangelium 5:1-15: Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter … [Read more…]