De myrrhabärande kvinnornas söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! På söndag fortsätter vi i glädjen efter påsken. Förra söndagen handlade om aposteln Thomas. Nu på söndag firar vi med kvinnorna som bar myrrha till graven och blev de första att upptäcka att Herren hade uppstått. Då de rusade tillbaka och berättade för lärjungarna blev de de första … [Read more…]

Ortodoxins seger:

På söndag firar vi den första söndagen i fastan, som kallas för “Ortodoxins seger.” Den firas till minne av ikonvännernas seger över ikonstormarna (=de som var emot bruket av ikoner). Efter flera sekler av stridigheter i det bysantinska riket om huruvida ikoner var tillåtna eller inte (kejsarna drev vanligen linjen att de inte var det, … [Read more…]

Söndagens vesper:

På söndag firar vi vår första vesper i kryptan i Vasakyrkan, Göteborg. Kl. 16:30 berättar Mikael kortfattat om vespern, och vi börjar gudstjänsten kl. 17. Efteråt stannar vi kvar för lite samtal och frågor. Välkomna! På söndag firar vi minnet av biskopsmartyren Klemens av Ankyra: Prästmartyren Klemens föddes i Galatien i staden Ancyra år 258. … [Read more…]

De sjuttio:

På söndag firar vi minnet av några av de sjuttio apostlarna som Herren utvalde i Luk 10:1-17. Även om de inte innehar samma hedersplats som de tolv apostlarna i Kyrkans Tradition, så är de goda förebilder för oss än idag. Med stor entusiasm gav de sig ut i världen och predikade evangeliet och omvände folk … [Read more…]