Upprop för fader Mikaels lön!

Vi i församlingens styrelse tycker att det är en glädje och förmån för församlingen att kunna fira liturgi och få undervisning av en kunnig och engagerad präst. Vi tror att flera av er som läser detta delar denna åsikt. Fader Mikaels lön är i dagsläget tyvärr alltför låg i jämförelse med hans arbetsinsats. Församlingens styrelse … [Read more…]

Information om Covid-19

Uppdaterad 2020-05-19 Församlingen följer både Moderkyrkans och myndigheternas påbud och uppdaterar sig noga om pandemins utveckling. Vi återupptar nu gudstjänsterna igen efter en tids uppehåll. Dock vidtar vi extra försiktighetsåtgärder: Om du har minsta symptom på influensa ska du stanna hemma (gäller även om någon familjemedlem uppvisar symptom). Personer över 70, samt kroniskt sjuka och … [Read more…]

upplägg (välkommen!)

Vi är en ortodox kristen församling i centrala Göteborg. Hos oss finns människor med mycket olika bakgrund, ålder och etnicitet. Vi vill vara en välkomnande församling för alla, särskilt för den som är nyfiken på ortodox kristen tro. Våra gudstjänster och predikan är på svenska. Känn dig varmt välkommen att besöka våra gudstjänster. Du hittar … [Read more…]