De sjuttio:

På söndag firar vi minnet av några av de sjuttio apostlarna som Herren utvalde i Luk 10:1-17. Även om de inte innehar samma hedersplats som de tolv apostlarna i Kyrkans Tradition, så är de goda förebilder för oss än idag. Med stor entusiasm gav de sig ut i världen och predikade evangeliet och omvände folk … [Read more…]

Nya ikoner.

Vi har nu tre nya vackra ikoner att använda under våra gudstjänster. En för församlingen, Kristi uppståndelse: De andra två visar Kristus och Gudaföderskan Maria, de två viktigaste för en ikonostas: