Joannikios, Nikander och Hermas

Munken Joannikios den store föddes i Bithynien år 752 i byn Marikat. Hans föräldrar var fattiga och kunde inte ge honom ens grunderna till en utbildning. Från barndomen var han tvungen att vakta familjens boskap – deras enda inkomställa. Kärleken till Gud och bönen var alltid närvarande i den unge Joannikios själ. Ofta skyddade han boskapen med korstecknet, och gick till en avskild plats där han spenderade hela dagen i bön. Varken tjuvar eller vilda djur kom nära boskapen.
Kejsar Leo IV (775-780) beslutade att en mängd tjänstemän skulle fördelas på alla städer för att utbilda unga män till militärtjänst. Den unge Joannikios blev också inkallad till den kejserliga armén. Han erhöll respekt från sina medsoldater för sitt goda lynne, men också som en modig soldat och stark inför fienderna. Den helige Joannikios tjänade i den kejserliga armén i sex år. Mer än en gång blev han belönad av sina befälhavare och kejsaren. Men värnplikten vägde tungt på honom, och hans själ törstade efter andlig träning och ensamhet. Herren kallade sin tjänare till sig för tjänst.
Munken Joannikios skulle ha försakat världen, och hans avsikt var att gå ut med en gång till vildmarken. Men på inrådan av en äldre erfaren munk tillbringade han ytterligare två år i klostret. Här blev helgonet van vid klosterlydnaden och klostrets praxis. Han studerade mycket, och lärde sig 30 psalmer av David utantill. Efter detta, på Guds uppmaning, drog munken ut i öknen. Under tre år stannade han i ensamhet i öknen. En herde gav honom lite bröd och vatten en gång i månaden. Asketen spenderade dag och natt i bön och psaltarläsning. Efter varje vers i psalmerna bad munken Joannikios en bön, som den ortodoxa kyrkan ber än i dag, i något förändrad form: ”Mitt hopp är Fadern, min tillflykt är Kristus, och mitt skydd är den Helige Ande”. Av en slump mötte han sina tidigare kamrater från armén, varför helgonet lämnade öknen och for till Berget Konturea. Först efter 12 år av asketiskt liv som eremit acceptera han att vigas till musnk. Helgonet tillbringade sina tre första år som munk i avskildhet, insvept i kedjor, varefter han for iväg till Chelidon, till den stora fastaren George. De båda asketerna bodde tillsammans i tre år. Under denna tid lärde sig Joannikios hela Psaltaren utantill. När han nått en hög ålder bosatte sig Joannikios i Antidievklostret och bodde där i avskildhet till sitt slut.
Munken Joannikios spenderade 70 år i asketisk träning och uppnådde en hög andlig fulländning. Genom Guds nåd fick helgonet profetians gåva, efter vad hans lärjunge Pachomios har berättat. Det berättas att denne åldring svävade över marken när han bad. En gång torskodd över en starkt strömmande flod. Helgonet kunde göra sig osynlig för människor och även göra andra osynliga: en gång ledde munken Joannikios ut grekiska fångar från fängelset under vakternas pass. Gift och eld, som de avundsjuka ville döda helgonet med, gjorde honom ingen skada, och rovgiriga djur kunde inte röra honom. Det är känt att han befriade ön Thassos från en mängd ormar. Munken Joannikios räddade också en ung nunna som förberedde sig för träda ur klostret på ett infall att gifta sig. Han tog på sig den förtvivlade jungfruns smärta under lidelsen, och genom fasta och bön förintades detta förföriska angrepp från djävulen. Den helige Joannikios for hem till Herren den 4 november 846, i en ålder av 94 år.

Den heliga biskopsmartyren Nikander, biskop av Myra, och prästen Hermes, var lärjungar till den helige aposteln Pauli lärjunge, den helige Titus. De vigdes av honom till prästerlig värdighet. De heligas hårda andliga regel mitt i det ständiga pastorala arbetet attraherade många hedningar som konverterade till Kristus. På grund av detta greps de och ställdes inför stadens guvernör, vid namn Libanius. Varken smicker eller hot fick de heliga martyrerna att avsäga sig Kristus. Då gav Libanius order om att de skulle torteras. De heliga uthärdade hårda och omänskliga plågor: de bands vid hästar och drogs över stenar, deras kroppar sargades med järnkrokar och de kastades in i en varm ugn. Herren hjälpte dem uthärda allt, vilket människan i sig själv inte kunde uthärda. Mot slutet genomborrades martyrerna i huvudet och hjärtat av spjut, och kastades i en grop som täcktes över med jord.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *