Den Ortodoxa Tron

Den Ortodoxa Kyrkan bekänner sig vara Kristi Kyrka, en enda, helig, katolsk, och apostoliska Kyrka som grundades av Jesus Kristus och hans Apostlar. Hon har bevarat trons fullhet sedan apostlarnas dagar. Välkommen att lära dig mer om denna dyra pärla! Denna sida innehåller:

1. Var ska jag söka kunskap om tron?

2. Hur blir jag ortodox?


1. Var ska jag söka kunskap om tron?

Det bästa är alltid att ta kontakt med en präst i närheten av där du bor och börja besöka gudstjänsterna och lära känna folket. Ortodoxin lär man sig främst genom bön!

Det är också bra att studera den ortodoxa tron. Vi erbjuder regelbundet introduktionskurser och bibelstudier som är gratis. Följande böcker rekommenderas av vår präst, fader Mikael:

Även denna kortfattade tematiska introduktion till ortodox tro av teol.dr. David Heith-Stade är läsvärd: Kateketiska texter.

Idag söker många information via internet. Eftersom det är fritt fram för vem som helst att publicera information på nätet är det viktigt för den oerfarne sökaren att söka på rätt ställen. Det främsta kännetecknet på en sund och traditionsenlig informationssida är att den är publicerad och drivs med en kyrkas/biskops välsignelse. Det betyder att innehållet stämmer överens med vår kyrkas tro och tradition. Denna information bär vara relativt lätt att hitta på respektive sida.

Här följer några exempel på goda sidor att inhämta information från:

Ett varningens ord: Undvik att skaffa information på diverse forum och grupper på sociala medier. Varför? De som svarar där har sällan välsignelse av sin präst/biskop att göra det, och de saknar dessutom ofta den rätta kompetensen.

Undvik också sidor som drivs av enskilda individer eller sammanslutningar av personer vars kyrkliga hemvist är oklar och som agerar utan välsignelse av den kyrkliga hierarkin. Det finns sidor både “till höger och vänster” som är osunda, inte bara för sökare, utan för alla kristna.

Slutligen: Blir du osäker? Vill du ha mer? Kontakta vår präst så hjälper han dig.


2. Hur blir jag ortodox?

Att bli ortodox är en lång process som kan liknas vid hur en relation mellan en man och en kvinna utvecklas, från uppvaktning, till förlovning och slutligen fullbordas i äktenskap. På samma sätt börjar sökaren med att bekanta sig med Ortodoxa Kyrkan i en lokal församling. Efter en tid, minst ca. 2 månader, beslutar personen sig för att bli officiellt upptagen som katekumen. Efter ca. ett år, och i samråd med prästen, upptas katekumenen som full troende medlem i kyrkans gemenskap.

Vi har sammanställt ett tydligt häfte med all nödvändig information för dig som är intresserad av att bli ortodox. Du kan ladda ner och läsa det genom att klicka här: Att bli ortodox 13pt (Adobe Acrobat reader behövs för att läsa dokumentet).