Den Ortodoxa Tron

Den Ortodoxa Kyrkan bekänner sig vara Kristi Kyrka, en enda, helig, katolsk, och apostoliska Kyrka som grundades av Jesus Kristus och hans Apostlar. Hon har bevarat trons fullhet sedan apostlarnas dagar. Välkommen att lära dig mer om denna dyra pärla!


Var ska jag söka kunskap om tron?

Det bästa är alltid att ta kontakt med en präst i närheten av där du bor och börja besöka gudstjänsterna och lära känna folket. Ortodoxin lär man sig främst genom bön!

Det är också bra att studera den ortodoxa tron. Vi erbjuder regelbundet introduktionskurser och bibelstudier som är gratis. Följande böcker rekommenderas av vår präst, fader Mikael:

Även denna kortfattade tematiska introduktion till ortodox tro av teol.dr. David Heith-Stade är läsvärd: Kateketiska texter.

Idag söker många information via internet. Eftersom det är fritt fram för vem som helst att publicera information på nätet är det viktigt för den oerfarne sökaren att söka på rätt ställen. Det främsta kännetecknet på en sund och traditionsenlig informationssida är att den är publicerad och drivs med en kyrkas/biskops välsignelse. Det betyder att innehållet stämmer överens med vår kyrkas tro och tradition. Denna information bär vara relativt lätt att hitta på respektive sida.

Här följer några exempel på goda sidor att inhämta information från:

Ett varningens ord: Undvik att skaffa information på diverse forum och grupper på sociala medier. Varför? De som svarar där har sällan välsignelse av sin präst/biskop att göra det, och de saknar dessutom ofta den rätta kompetensen.

Undvik också sidor som drivs av enskilda individer eller sammanslutningar av personer vars kyrkliga hemvist är oklar och som agerar utan välsignelse av den kyrkliga hierarkin. Det finns sidor både “till höger och vänster” som är osunda, inte bara för sökare, utan för alla kristna.

Slutligen: Blir du osäker? Vill du ha mer? Kontakta vår präst så hjälper han dig.


 

Den Ortodoxa Kyrkans trosuppfattning sammanfattas i trosbekännelsen:

 

Jag tror på en enda Gud allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt, både synligt och osynligt; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före alla tider, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ner från himlarna och blev kött av den Helige Ande och Jungfru Maria och blev människa;

och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut;

och på den Helige Ande, som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna; och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv.

Amen