Information om Covid-19

Uppdaterad 2020-05-19 Församlingen följer både Moderkyrkans och myndigheternas påbud och uppdaterar sig noga om pandemins utveckling. Vi återupptar nu gudstjänsterna igen efter en tids uppehåll. Dock vidtar vi extra försiktighetsåtgärder: Om du har minsta symptom på influensa ska du stanna hemma (gäller även om någon familjemedlem uppvisar symptom). Personer över 70, samt kroniskt sjuka och … [Read more…]