Martyren Platon

Den helige martyren Platon.

På söndag firar vi minnet av den heliga martyren Platon, bror till den heliga martyren Antiochos läkaren, föddes i staden Ankyra i Galatien. Medan han fortfarande var ung lämnade han sitt hem och vandrade i städerna och predika Guds ord för hedningarn. Han fägnade sina åhörare med sitt tals tyngd och skönhet, och sina djupa kunskaper i grekiskt lärande.

På grund av sina predikningar greps han och fördes att prövas i Zeustemplet inför guvernören Agrippina. Till att börja med försökte man med smicker få helgonet att ta avstånd från Kristus. Guvernören försäkrade ynglingen att han skulle komma i samma intellektuella nivå som den främste bland filosofer; Platon, om han också tillbad de hedniska gudarna. Till detta svarade helgonet Platon att filosofernas visdom, även de störstas, var flyktig och begränsad, men den sanna eviga och gränslösa visdomen omfattade evangeliets läror. Då domaren som belöning för att helgonet skulle avsäga sig Kristus lovade att ge honom sin vackra dotter till hustru, stod helgonet alltjämt fast, varför man hotade honom med tortyr och död. Den helige Platon svarade att hans val var en tillfällig död till förmån för ett evigt liv. Guvernörens tålamod var nu slut, och han gav order om att skoningslöst slå martyren, och sedan sätta honom i fängelse.

När de ledde den helige Platon till fängelset, vände han sig till folket som samlades kring templet, och uppmanade alla att inte överge den kristna tron. Sju dagar senare förde man martyren Platon inför rätta igen i Zeustemplet. Nu hade man redskap för tortyr framme: kokande kittlar, glödhett järn och vassa krokar. Domaren erbjöd martyren ett val: att antingen offra till de hedniska gudarna eller att känna effekterna av dessa redskap för tortyr på sig själv. Helgonet vägrade återigen orubbligt att dyrka avgudar, och efter att ha torterats kastade de honom i fängelse i 18 dagar till utan bröd eller vatten. Då man såg att detta inte skakade martyren erbjöd de honom i utbyte mot sitt liv och frihet, att han uttalade orden ”stor är guden Apollo.” ”Jag vill inte synda med ord,” – svarade martyren. Genom Agrippinas beslut blev då den heliga martyren Platon halshuggen (+ 302 eller 306).

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *