Terentios & Neonilla med familj:

Vi har inte mycket kunskap om de heliga martyrerna Terence och Neonilla och deras barn: Sarbilus, Fotus, Theodulus, Hierax, Nitus, Vilus och Eunicius. Vi vet att de led martyrdöden under en tid av förföljelse av kristendomen under kejsar Decius (249-250). De bekände nitiskt Kristus och fördömde avgudadyrkan och hedendom. Som straff för detta utsatte hedningarna hela den kristna familjen för fruktansvärd tortyr och plåga, men misslyckades med att få dem att avstå från den sanna tron. Slutligen halshöggs de heliga martyrerna, och Kyrkan firar deras minne den 28:e Oktober.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *