Den Gudomliga Liturgin

Välkommen till att fira den Gudomliga Liturgin med vår församling! Den Gudomliga Liturgin firas den 7:e september kl. 18 i Vasakyrkan i Göteborg. Det kommer ske delvis på svenska, delvis på engelska. Dessutom kommer vi att ta emot katekumener samma dag och plats kl. 17:30, vilket är en stor glädje för vår församling. En katekumen … [Read more…]

Den Helige Eudokimos:

Den rättfärdige Eudokimos levde i Kappadokien i Mindre Asien under 800-talet, under kejsar Theophilos regeringstid (829-842). Han var son till fromma kristna föräldrar, Basileios och Eudokia, en framgångsrik familj som var vänner till kejsaren. Den rättfärdige och helige Eudokimos liv var helt inriktat på att behaga Gud att tjäna sin nästa. Han gav ett löfte … [Read more…]

Veckan och söndagen:

Denna veckan pågår Oasrörelsens sommarmöte i Kungsbacka. Ni kan läsa om vad Oasrörelsen är här. Under mötet kommer Mikael och Herman finnas vid ett informationsbord om den Ortodoxa Kyrkan och vår församling. Vi är där från Torsdag till Lördag och kommer berätta om Ortodox tro och tradition, samt svara på frågor. Mikael kommer dessutom att … [Read more…]

Katekumenkurs under hösten

Under höstterminen erbjuder Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling en katekumenkurs. Katekumen är alltså ett grekiskt ord som benämner en person som har för avsikt att bli medlem i Ortodoxa Kyrkan. Du som vill bli Ortodox kristen och i synnerhet vill gå med i Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling är välkommen. Kursen börjar med att prästen Fader Irenaeus … [Read more…]

Den helige Hyacintos:

På söndag firar vi minnet av en av Kyrkans tidigaste och yngsta martyrer, den helige Hyacintos. Den Helige Martyren Hyacintos föddes i Caesarea i Kappadokien och växte upp i en kristen familj. Den romerske kejsaren Trajanus gjorde honom till hans “cubicularius” (sängkammarherre). En gång, vid en hednisk högtid, höll kejsar Trajanus fest i ett hedniskt … [Read more…]