Gudaföderskans födelse och församlingens tillväxt:

Din födelse, o Gudaföderska och Jungfru, har förkunnat glädje för hela världen. Ty från Dig strålar rättfärdighetens Sol fram, Kristus vår Gud. Då han löste förbannelsen gav han välsignelse, och då han upphävde döden gav han oss evigt liv.

– Apolytikon för Gudaföderskans födelse, ton 4.

Herrens frälsningsplan förutsatte att Maria, hon som skulle bli Guds Moder, sade sitt “ja” vid ärkeängeln Gabriels besök hos henne vid bebådelsen som vi kan läsa om i Luk 1:26-38. Maria hade själv fötts av föräldrar, Joakim och Anna, som inte kunde få barn för de var ofruktsamma. Detta var en stor skam när det begav sig, eftersom ofruktsamhet var förknippat med synd i familjen, och som man inte hade gjort upp med. Så var inte fallet, och Joakim och Anna bad ivrigt till Gud om att få ett barn – skulle de få det skulle de skänka det till Gud som tacksägelse. Gud hörde deras bön, och Anna blev havande med Maria. Som tack för att de fått sina böner besvarade lät de Maria bo i templet där hon kunde be och tjäna Gud dag och natt, likt profetissan Hanna som står omnämnd i Luk 2:36-38. Kyrkan sjunger såhär om detta:

Gud har förvisso, genom sin vilja, gjort så att ofruktsamma kvinnor fött berömda barn, men Maria, i all sin praktfullhet, framträder framför alla andra som fötts: Ty hon, som föddes på ett förunderligt sätt av en ofruktsam moder, bar själv i sin kropp, på ett övernaturligt sätt, allas Gud i ett sköte utan säd.

– ur Doxastikon för Gudaföderskans födelse, ton 6.

Maria var en helt vanlig människa. Där fanns inget som gjorde henne mer speciell än andra, men hon levde rent och enligt Guds vilja i templet. Så blev hon den brinnande busken som kunde bära Gud själv inom sig utan att förgås. Var och en av oss delar Marias förutsättningar från födelsen: Vi är vanliga människor som kan säga vårt “ja” till Guds inbjudan varje stund i vår vardag, och på så vis bli ett tempel för Gud inom oss. Maria, Guds Moder, är så ett exempel på människan så som hon var ämnad att vara, inte ett undantag som vi aldrig kan likna. I och med hennes födelse påbörjas vår egen frälsning från dödens grepp – nu och i evigheten.

Onsdagen den 7:e September på kvällen firade vi den Gudomliga Liturgin med fader Irenaeus och Khouria (prästfru) Genevieve som kom och ledde gudstjänsten med oss. Den firades med anledning av Gudaföderskans födelse, och fader Irenaeus trotsade sin lunginflammation för att kunna fira Eukaristin med vår församling!

På söndag firar vi Vesper med anledningen av efterfesten för denna stora händelse. Välkommen till Kryptan i Vasakyrkan kl. 17:00.

Samma Onsdag, precis innan den Gudomliga Liturgin skulle börja, skedde något som ger anledning till stor glädje för församlingen och Kristi Kyrka: Vi fick äran att ta emot fem katekumener som ämnar bli Ortodoxa! En katekumen är en person som vill lära sig mer om den Ortodoxa Kyrkan och sedan döpas in i Kyrkan (eller ta emot myrrasmörjelsens mysterium, om den personen redan är döpt i den Heliga Treenighetens namn). Vi ber nu om era förböner för dessa fem, att Gud ska förbarma sig över dem tillsammans med oss alla, och att han ska “upplåta för dem sanningens Evangelium och förena dem med sin heliga, allmänneliga och apostoliska Kyrka” (ur den Gudomliga Liturgins böner för katekumenerna).

Katekumenerna tas emot i kyrkans "farstu" och tas under Kyrkans beskydd.

Den Gudomliga Liturgin firades i den magnifika Vasakyrkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *