Veckan och söndagen:

Denna veckan pågår Oasrörelsens sommarmöte i Kungsbacka. Ni kan läsa om vad Oasrörelsen är här. Under mötet kommer Mikael och Herman finnas vid ett informationsbord om den Ortodoxa Kyrkan och vår församling. Vi är där från Torsdag till Lördag och kommer berätta om Ortodox tro och tradition, samt svara på frågor.

Mikael kommer dessutom att hålla i ett seminarium vid två tillfällen (fredag 15-16:30, lördag 16-17:30), med titeln “Den Helige Ande i den Ortodoxa Kyrkan.” Information om plats finns i mötesbyrån för sommarmötet.

På söndag firar vi vesper som vanligt kl. 17:00 i Kryptan i Vasakyrkan. Den firas bl.a. till minnet av de heliga fäderna från de sex första ekumeniska koncilierna där tron försvarades mot olika villoläror, men också till minnet av stormartyren Marina. Hon levde under den Diocletianska förföljelsen och fick bli ett starkt vittnesbörd om hur “martyrenas blod är Evangeliets utsäde”: Genom sitt lidande för trons skull fick hon många tusen hedningar att omvända sig till kristendomen. Hennes reliker förvaras på Vatopedi-klostret på det heliga berget Athos i Grekland.

Välkomna, både till Kungsbacka och till gudstjänsten på söndag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *