Bankgironummer:

Vi kan nu med glädje meddela att församlingen fått ett eget bankgironummer. Det är: 803-1726 Vi vill uppmana er som önskar stödja församlingens arbete ekonomiskt att använda detta nummer. Stadgar och organisationsnummer hittar du här.  

Fäderna vid de sju koncilierna:

På söndag firar vi de heliga fäderna vid de sju Ekumeniska Koncilierna. Aftongudstjänsten börjar kl. 17:00 i vanlig ordning. På Kristi Förklarings Ortodoxa församlings (överkalix) hemsida skriver fr. Benedikt följande om koncilierna (2011-10-12): Kyrkan är, enligt ortodox tro, skapad i begynnelsen som en av Guds främsta skapelser. Hon fanns före det gamla testamentet och före … [Read more…]

Aposteln Jakob den rättfärdige

På söndag kl. 17 firar vi minnet av aposteln Jakob Alfeus son, också känd som “den rättfärdige”, eller “den mindre” (Mark 15:40, för att skilja honom från aposteln Jakob den större, som var bror till aposteln Johannes). Enligt somliga var aposteln Jakob son till Josef, Marias trolovade. Han skulle då vara född av en tidigare … [Read more…]

Med anledning av det heliga Korsets upphöjelse:

På söndag firar vi söndagen efter det heliga Korsets upphöjelse. Korset, som ju var ett tortyrredskap och en antikens “elektriska stolen”, har för oss blivit till räddning. Gud lät sig naglas fast, enligt sin egen vilja, på korsets trä, för att besegra ondskan. Det är samma korsfästelse av Kristus vår Gud som blev en stötesten … [Read more…]

Gudaföderskans födelse och församlingens tillväxt:

Din födelse, o Gudaföderska och Jungfru, har förkunnat glädje för hela världen. Ty från Dig strålar rättfärdighetens Sol fram, Kristus vår Gud. Då han löste förbannelsen gav han välsignelse, och då han upphävde döden gav han oss evigt liv. – Apolytikon för Gudaföderskans födelse, ton 4. Herrens frälsningsplan förutsatte att Maria, hon som skulle bli … [Read more…]

Babylas av Antiokia:

På söndag firar vi minnet av Biskopsmartyren Babylas av Antiokia, och fyra andra martyrer med honom. Gudstjänsten är kl. 17:00 och helt på svenska. Dessutom firar vi den Gudomliga Liturgin på onsdag nästa vecka, i Vasakyrkans “Lilla Kapell” (Ingång som till stora gudstjänstrummet). Lär mer om det här. Välkommen då också! Här kan du läsa … [Read more…]