Den Helige Eudokimos:

Den rättfärdige Eudokimos levde i Kappadokien i Mindre Asien under 800-talet, under kejsar Theophilos regeringstid (829-842). Han var son till fromma kristna föräldrar, Basileios och Eudokia, en framgångsrik familj som var vänner till kejsaren. Den rättfärdige och helige Eudokimos liv var helt inriktat på att behaga Gud att tjäna sin nästa. Han gav ett löfte om att förbli ogift och leva i kyskhet, och således undvek han samtal med kvinnor – han tittade inte ens på dem – endast med sin egen mor som han respekterade högt, hade han uppbyggliga samtal. På grund av hans dygdefulla liv utsåg kejsaren den helige Eudokimos till guvernör i distriktet Kharsian. Rättfärdige Eudokimos fullgjorde sin plikt som en Guds tjänare, i det att han styrde rättvist och med vänlighet. Han hade omsorg om de olyckliga och om föräldralösa barn och änkor, och han var en försvarare av vanligt folk. Hans personliga fromhetsövningar, vilka han utförde i hemlighet,kände endast Gud till.
Eudokimos gladde Gud genom sitt rena leverne, och Herren kallade hem honom vid 33 års ålder. Då han låg på sin dödsbädd gav den helige Eudokimos sina sista instruktioner: man skulle lägga honom i graven i de kläder i vilka han skulle möta döden. Sen skickade han ut alla ur rummet och bad till Herren, att ingen skulle se hans slut, precis som ingen såg hans hemliga fromhetsövningar under livet. Man begravde honom som han hade instruerat om. Direkt efter att rättfärdige Eudokimos dog började mirakel ske vid hans grav: många sjuka blev helade, och nyheten om dessa mirakler spreds runt omkring.
Arton månader efter helgonets död kom hans mamma från Konstantinopel, dit hans föräldrar hade flyttat efter att helgonet hade dött, till den helige Eudokimos för att vörda relikerna. Hon gav order om att ta bort stenen, gräva upp marken och öppna graven. Då det var gjort kunde alla se ansiktet på detta helgon, ljus som om vore han i livet, helt oberörd av förruttnelse. Mycken doft kom också från honom. De tog upp kistan med reliker från jorden, och klädde helgonet i nya kläder. Hans mor ville ta relikerna av hennes son till Konstantinopel, men folket i Kharsian öppnade inte upp för någon sådan möjlighet beträffande sin heliga. Efter en viss tid transporterade dock präst-munken Josef, som hade bott och levt vid helgonets grav, alla relikerna av den helige Eudokimos till Konstantinopel. Där placerades de i ett relikskrin av silver i den Allrahelgaste Gudaföderskans kyrka, som byggts av föräldrarna till helgonet.
Den rättfärdiga Eudokimos betraktas i den Ryska kyrkan som en av de speciella beskyddarna och förebedjarna inför Gud för familjer välstånd.

Vesper på söndag 31:a Juli kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

7/8 – ingen Vesper

14/8 – Vesper kl. 17:00

21/8 – ingen Vesper

28/8 – Vesper kl. 17:00. Sedan vesper varje vecka under september.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *