Katekumenkurs under hösten

Under höstterminen erbjuder Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling en katekumenkurs. Katekumen är alltså ett grekiskt ord som benämner en person som har för avsikt att bli medlem i Ortodoxa Kyrkan. Du som vill bli Ortodox kristen och i synnerhet vill gå med i Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling är välkommen. Kursen börjar med att prästen Fader Irenaeus … [Read more…]

Nya biskopar:

Metropolit Johannes meddelade i dagarna före midsommar att Europa får tre nya biskopar som ska bistå honom i hans stora stift (hela Europa är för stort för endast en biskop). Metropolit Johannes skriver: Våra älskade söner i Herren, det vördiga prästerskapet och folket som är älskat av Gud, i vårt Ortodoxa Antiokenska Ärkestift i Europa, … [Read more…]

Fader Irenaeus till Göteborg.

Fader Irenaeus kommer till Göteborg. Fader Irenaeus är den präst som tog upp oss i den Ortodoxa Kyrkan i januari 2010. Han är präst i “Saint Ignatios of Antioch Orthodox Church” i Belfast, Nordirland. Han och hans fru Genevieve kommer hit från den 30:e november och reser hem igen den 3:e december. Fader Irenaeus jobbar … [Read more…]

Biskopens besök i Sverige.

Den 9:e – 13:e September var hans Eminens Biksop Johannes i Södertälje och besökte en stor grupp Antiokenska kristna i Stockholmsområdet. Jag, Mikael, från församlingsplanteringen i Göteborg var där och mötte honom samt de arabiska kristna som var på den Gudomliga Liturgin som firades på söndagen den 12:e. Det var ca. 250-300 personer som deltog … [Read more…]

Biskop Johannes kommer till Sverige.

Söndagen den 12:e September kommer biskop Johannes att fira den Gudomliga Liturgin på arabiska i Södertälje. Syrisk-Ortodoxa kyrkan har varit vänliga nog att upplåta sin katedral för honom, hl. Jakob av Nsibins katedral på Hantverksgatan 4. Mikael ska dit från vår församling i Göteborg, varför ingen Vesper kommer att firas här den kvällen.

Nyheter från Damaskus:

Det arabiska orginalet kan hittas här. Detta är en privat översättning från engelskan. Slutrapport från det 46:e regelbundna mötet i den Heliga Synoden av Antiokia, som ägde rum i Hl. Kristoffers kloster mellan den 17:e och 20:e Augusti 2010 under hans Eminens Patriark Ignatius IV’s ledarskap. [—] [På den tredje dagen] lysnade den Heliga Synoden … [Read more…]