Nya biskopar:

Metropolit Johannes meddelade i dagarna före midsommar att Europa får tre nya biskopar som ska bistå honom i hans stora stift (hela Europa är för stort för endast en biskop). Metropolit Johannes skriver:

Våra älskade söner i Herren, det vördiga prästerskapet och folket som är älskat av Gud, i vårt Ortodoxa Antiokenska Ärkestift i Europa, Kristi frid vare med er.

Då vi nedkallat Guds nåd rikligen över er informerar vi er om att vår Heliga Antiokenska synod under dess 47:e session som hölls i det heliga patriarkala klostret “vår fru av Balamand” den 21:a Juni 2011, valt tolv hjälp-biskopar (inte stiftsbiskopar) till patriarkatet och till några stift. Tre av dessa är till vårt Ärkestift, och dessa är de högvördiga:

  • Biskop Ignatius Al Houshi
  • Biskop Hanna Haikal
  • Biskop Efraim Maalouli

(Se länken: www.antiocheurope.com/AuxiliaryBishopsofEurope.html)

Biskop Ignatius kommer installeras i Paris, för närvarande, Biksop Hanna i Berlin och Biskop Efraim i Cologne. De kommer bistå oss i alla uppgifter som anvisas dem vad gäller pastoralt arbete, undervisning och administration i hela Ärkestiftet. Vi kan också informera er om att de kommer att vigas till biskopar av hans Helighet Patriark Ignatius IV i patriarkatet i Damaskus, och vi kommer informera er om detaljerna kring ordinationerna efter att vi bestämt allt med Patriarken.

I denna unika situation som ger vårt hjärta glädje skickar vi detta meddelande till er, så att denna glädje kan delas i hela familjen. Vi gläder oss i er kärlek, vår enhets garanti, då vi sida vid sida bär varandra i bön så att vi tillsammans kan utföra den tjänst som anförtrotts oss i dessa länder, genom Jesu kärlek och frid.

Må Kristi frid vara med er.
28/6/2011

Er ivrige förebedjare inför Gud,

† Metropolit Johannes

(Källa: här, översättning Mikael Fälthammar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *