Biskopens besök i Sverige.

Den 9:e – 13:e September var hans Eminens Biksop Johannes i Södertälje och besökte en stor grupp Antiokenska kristna i Stockholmsområdet. Jag, Mikael, från församlingsplanteringen i Göteborg var där och mötte honom samt de arabiska kristna som var på den Gudomliga Liturgin som firades på söndagen den 12:e.

Det var ca. 250-300 personer som deltog på Liturgin. De arabiska kristna i Stockholmsområdet har under fem år planerat och satt samman en grupp som i sin tur samlat familjer från Syrien, Libanon och Jordanien men som nu bo i Sverige av olika anledningar. Målet med arbetet har varit att starta en församling för denna grupp, vilket nu ligger väldigt nära i tiden. Mer om detta i framtiden.

Mitt möte med biskopen var fint, och han uppmuntrade arbetet vi har i Göteborg. Biskopen introducerade mig för församlingsrådet, och alla de personer jag mötte i Södertälje var mycket positiva till arbetet för de svenskfödda som är intresserade av den Ortodoxa tron, och de vill hjälpa till med det arbetet så mycket de kan. Jag kommer att besöka denna församling fler gånger under året för att arbeta mer på hur detta samarbete och den ömsesidiga hjälpen kommer att se ut.

Nu, några bilder från biskopens besök i Sverige:

Dagen innan Biskopen firade den Gudomliga Liturgin träffade han gruppen och samtalade om deras situation och framtida arbete.

Biskopen firade Liturgin på söndagen tillsammans med Abouna (Fader) Athanasios, en präst som är nära medhjälpare till biskopen och som följer honom på många av hans resor. Kören sjöng mycket vackert, även om den som inte förstår arabiska får svårt att hänga med:

Efter Liturgin samlades alla till fika i en lokal i kyrkan. Biskopen höll ett tal, och det blivande församlingsrådet introducerades för resten av församlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *