Fader Irenaeus till Göteborg.

Fader Irenaeus kommer till Göteborg. Fader Irenaeus är den präst som tog upp oss i den Ortodoxa Kyrkan i januari 2010. Han är präst i “Saint Ignatios of Antioch Orthodox Church” i Belfast, Nordirland.

Han och hans fru Genevieve kommer hit från den 30:e november och reser hem igen den 3:e december. Fader Irenaeus jobbar med mission och evangelism inom den Ortodoxa Kyrkan, och kommer hit för att stödja och vägleda vår församling samt hålla föredrag och samtala med dem som söker efter ett större djup i sin tro. Följande kommer äga rum under hans vistelse här:

  • Ett föredrag med titeln “Why Orthodoxy?” (“Varför Ortodoxa Kyrkan?”) kommer att hållas på engelska i vårt vardagsrum onsdagen den 1:a december kl. 18:00. Adressen finner du under “kontakt.” Kl. 18 fikar vi tillsammans, och föredraget börjar ca. 18:30. Efteråt finns tillfälle för frågor och svar. Alla är välkomna, men man får gärna anmäla sig så vi vet ungefär hur många vi blir.
  • Fader Irenaeus kommer att fira den Gudomliga Liturgintillsammans med oss torsdagen den 2:a december kl. 18:30. Vi har fått låna Vasakyrkan av Svenska Kyrkan för ändamålet. Gudstjänsten kommer att hållas på engelska och svenska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *