Nyheter från Damaskus:

Det arabiska orginalet kan hittas här. Detta är en privat översättning från engelskan.

Slutrapport från det 46:e regelbundna mötet i den Heliga Synoden av Antiokia, som ägde rum i Hl. Kristoffers kloster mellan den 17:e och 20:e Augusti 2010 under hans Eminens Patriark Ignatius IV’s ledarskap.

[—]

[På den tredje dagen] lysnade den Heliga Synoden på rapporter om det pastorala arbetet i Ärkestiftet för Central- och Västeuropa, Mexico och Argentina. De lovordade det arbete som utfördes där och bad biskoparna i dessa ärkestift att fortsätta sitt arbete för Kyrkans väl och utveckling. Eftersom arbetet spridits i Celtral- och Västeuropas ärkestift till de Skandinaviska länderna beslutade den Heliga Synoden att ändra ärkestiftets namn till “Europas Ärkestift.”

2 Comments

  1. Oskar

    Är det bara er det syftas på när det talas om spridning till skandinavien? Fint i alla fall att även vi nordeuropéer blev inräknade!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *