Katekumenkurs under hösten

Under höstterminen erbjuder Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling en katekumenkurs. Katekumen är alltså ett grekiskt ord som benämner en person som har för avsikt att bli medlem i Ortodoxa Kyrkan. Du som vill bli Ortodox kristen och i synnerhet vill gå med i Kristi Uppståndelse Ortodoxa Församling är välkommen.

Kursen börjar med att prästen Fader Irenaeus från Nordirland kommer till Sverige och officiellt antar katekumenerna. Vi träffas därefter fem gånger och läser tillsammans en del bibliska och liturgiska texter och diskuterar Ortodox tro och teologi.

Kursen avslutas efter årsskiftet när Fader Irenaeus igen besöker oss och krismerar (konfirmerar) dem som gått kursen.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kursledaren Herman Fields (hermanfields.79 [snabel-a] gmail [punkt] com) eller på mobilen: 0709348342.

Anmäla dig till kursen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *