Aposteln Jakob den rättfärdige

På söndag kl. 17 firar vi minnet av aposteln Jakob Alfeus son, också känd som “den rättfärdige”, eller “den mindre” (Mark 15:40, för att skilja honom från aposteln Jakob den större, som var bror till aposteln Johannes). Enligt somliga var aposteln Jakob son till Josef, Marias trolovade. Han skulle då vara född av en tidigare fru till Josef, från tiden innan han var trolovad med den ständiga jungfrun. Således var Jakob Herrens bror, om vilken man också sade att även han var Josefs son (Matt 13:55). Andra säger att han var Josefs brorson, son till Josefs bror Kleopas som också kallades Alfeus och dennes fru Maria som var kusin till Gudaföderskan Maria. Också med dessa släktled kallades han, enligt Skriftens uttryckssätt, för Herrens bror, på grund av deras släktskap.

Jakob blev den första biskopen i Jerusalem, upphöjd till biskopens ämbete av apostlarna enligt Eusebios (Eccl. Hist., Book II: 23). Han kom att kallas “Obliah”, vilket betyder “den rättfärdige”, på grund av sin stora helighet och rättfärdighet, och han anses vara författare till Jakobsbrevet i Bibeln. Enligt Joesfus historiska krönika (Antiquities, xx.9) stenades Jakob till döds av judarna i Jerusalem år 62 e.Kr. pga. att han, enligt det judiska Rådet, brutit lagen.

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *