Introduktionskurs i Ortodox tro

Så här ser kursen ut:

1. ”Vad är Ortodoxa Kyrkan” –11/8

Hur förstår Ortodoxa Kyrkan sig själv? Vad är Ortodoxa Kyrkan i relation till andra kristna samfund? I relation till världen? Vad är Ortodoxa Kyrkan inte?

2. “Erfarenheten av Gud” – 1/9

Hur kan vi erfara Gud? När och var möter vi honom? Är det svårare idag än förr i tiden? Vad är det i så fall som hindrar oss att erfara Gud idag? Dessa är frågor vi samtalar kring vid detta tillfälle.

3. ”Vad är en människa?”22/9

Frågan i vår tid är ”vad är en människa?” Ortodoxa Kyrkan har mycket uppbyggande och viktigt att förmedla i denna antropologiska fråga. Vi talar om människans kallelse, hennes ursprung, om kropp och själ.

4. “Kristus Frälsaren” – 13/10

Vi samtalar om Jesus, hans person och liv, samt om hur en kristen människa möter sitt eget liv som Kristi efterföljare, i lätta och svåra tider.

5. “Nykter tro – om trons grundvalar” – 3/11

Denna gång samtalar vi kring varför den Ortodoxa Kyrkan tror som den gör, och varför det är rimligt. Ämnen som Bibeln och Traditionen kommer att behandlas.

6. “Treenigheten och läran” – 24/11

Spelar läran någon roll? Är det inte viktigast att vi bara följer Jesus? Dessa frågor är typiska i kristna sammanhang idag. Vid detta tillfälle undersöker vi varför den Ortodoxa Kyrkan lägger så stor vikt vid en rätt lära.

7. “Människans svar: Theosis” – 8/12

Vad ska en människa som mött Gud göra? Har hon fått en biljett till himmelen bara för att hon tror på Gud? Vad innebär omvändelse? Detta tillfälle kommer att visa på den Ortodoxa trons konkreta frälsningssyn, här och nu.

8. “Liturgin och liturgin efter liturgin” – vt. 2025

Vid detta tillfälle kommer vi att samtala om den gudomliga liturgin och hur en ortodox kristen förväntas lämna söndagens gudstjänst och fortsätta leva ”liturgin efter liturgin” i sin vardag.

9. ”Kyrkan och de heliga mysterierna, del 1” – vt. 2025

Vi går igenom hälften av Kyrkans heliga mysterier (dop, myrrasmörjelse, eukaristi, bikt), hur de kopplas till Bibeln och Jesu liv, samt vad de innebär för den troende.

10. ”Kyrkan och de heliga mysterierna, del 2” – vt. 2025

Vi går igenom andra hälften av Kyrkans heliga mysterier (prästvigningen, äktenskapet, sjuksmörjelsen, begravningen) och talar om hur hela Kyrkan är en mötesplats mellan Gud och människan.

11. “Att leva som ortodox i Göteborg och Sverige idag” – vt. 2025

Vi samtalar om hur det kan vara att leva som ortodox kristen i Göteborg idag, både vad gäller livet på skola och arbetsplats, men också vilka olika församlingar som finns och hur olika folk praktiserar sin tro.

12. “Ikonen: praktik” – vt. 2025

Ikonen är inte en möjlighet i Ortodoxa Kyrkan, utan ett måste! Ikonmålare Elisabeth berättar för oss om hur man målar ikoner och vilka konstnärliga och teologiska regler man måste följa. Hon visar exempel ur sin egen produktion samt från ikoner och fresker i kyrkan.

13. “Ikonen: teologi och bruk” – vt. 2025

Ikonmålare Elisabeth fortsätter att tala om ikonernas plats i kyrkan och teologin bakom dem. Vidare talar hon om hur en ikon ska ”läsas” och hur man använder ikoner i sitt eget liv.

14. “Maria och helgonen: Mer av Gud” – vt. 2025

Helgonen, och framförallt Guds moder Maria, är förebilder och förebedjare för oss, men de uppenbarar också olika aspekter av Gud för oss. Denna gång ska vi studera den “andliga äng” som är den brokiga helgonskaran.

15. “Att skapa ett ortodoxt sinnelag” – vt. 2025

Hur skiljer sig en ortodox världsåskådning från en humanistisk, en romersk-katolsk, en protestantisk etc? Varför är det viktigt att skapa ett ortodoxt sinnelag, och hur gör man det?