Rapport från fader Irenaeus besök:

Under några dagar i början av December fick vi välsignelsen att ha fader Irenaeus och khouria (prästfru) Genevieve hos oss i församlingen.

De reste hit från Belfast, där de arbetar med Saint Ignatios of Antioch Orthodox Church. De reste hit till Sverige för att vägleda och uppmuntra oss i Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling. Det var en mycket glädjefylld visit, och det var en ära att få ha dem här.

Utöver en föreläsning och firandet av den Gudomliga Liturgin, som ni kan läsa om längre ner, så spenderade vi mycket tid tillsammans med dem för att få hjälp och att lära oss hur vi ska gå vidare. Det rörde allt från hur olika musikkompositions-program på datorn fungerade, till hur och när man sjunger vad och varför under gudstjänsterna. Med ny iver antar vi nu nya stycken som ska översättas och sättas till noter på svenska – det är en av våra viktigaste uppgifter: att göra den Ortodoxa tron och bönerna tillgängliga på svenska, så att svenskar kan hjälpas till att upptäcka den Ortodoxa tron.

På onsdagskvällen den 1:a December höll fader Irenaeus ett föredrag på engelska med titeln “Why Orthodoxy?” Ca. 30 personer kom och trängdes i vårt vardagsrum, men stämningen var god och både föredraget och samtalet efteråt var mycket intressanta. Fader Irenaeus började sitt föredrag i tillvaron före tiden, och gick igenom stora stycken av frälsningshistorien för åhörarna. Då och då stannade han upp för att göra nedslag vid olika läror där den Ortodoxa tron skiljer sig från t.ex. kalvinism, lutherdom och romersk katolicism. Föredraget väckte många frågor efteråt, då Ortodoxin för många är så främmande, och fader Irenaeus tog sig god tid att noggrant svara på alla. Han ville visa på att den Ortodoxa tron inte bara är till för de slaviska folken, eller folken på balkan, utan att det är en Kyrka som rymmer alla folkslag, Svenskar så väl som Britter, Greker och Ryssar.

 

Föredraget finns inspelat och kan beställas genom att man skickar ett e-mail med sina adressuppgifter till: kristiuppstandelse@gmail.com


Dagen efter, den 2:a December, firade vi den Gudomliga Liturgin för första gången i vår församling. Det var en högtidsdag för oss. Kyrkoherde Björn Bäckersten från Svenska Kyrkan hade vänligt upplåtit Vasakyrkan i Göteborg för ändamålet, och hjälpte oss mycket i förberedelserna, och ikonograf Katarina Stenberg lånade ut tre vackra ikoner för gudstjänsten. Under dagen, innan gudstjänsten, gick vi igenom musiken och hymner och böner tillsammans med khouria Genevieve, för att se vad vi skulle ta på engelska och vad vi kunde sjunga på svenska. Då vi lagt stort arbete på vår läsningsvesper – vår aftongudstjänst utan präst – fick vi ta de längre styckena ur Liturgin på engelska, medan de kortare bönerna bads på svenska. Fader Irenaeus imponerade med sina svenskakunskaper: han hade, med hjälp av Mikaels inspelningar, övat in litaniorna på svenska och sjöng dem så. Han, som vi och vår biskop Johannes, är angelägen om att göra Ortodoxin tillgänglig på folkspråken.

Ca. 30 personer kom till gudstjänsten, somliga Ortodoxa, andra nyfikna. Allas närvaro gladde oss mycket! Vi var ca. 10 kommunikanter. Även om det var första gången vi sjöng några av hymnerna gick det förhållandevis bra, somligt lät till och med riktigt vackert! Hopp och ny inspiration tändes inom oss att jobba ännu ivrigare med vår översättning och vår musik, till dess fader Irenaeus kommer över nästa gång (förhoppningsvis till våren), eller till dess vi får vår egen präst.

På fredags morgon flög de tillbaka till Belfast, och vi körde hem från flygplatsen med ny inspiration och iver för vår församling och vårt arbete med att göra den Ortodoxa tron mer och mer tillgänglig på svenska.

Önskar du finnas med på församlingens mail-lista? Skicka en intresseanmälan till kristiuppstandelse@gmail.com så skriver vi in dig i listan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *