Paulos Bekännaren:

På söndag firar vi minnet av den Helige Paulos Bekännaren, patriark av Konstantinopel.

Den Helige Paulos, ärkebiskop av Konstantinopel, valdes till patriark efter att företrädaren Alexander hade dött (år 340), och då Arios kätteri åter hade flammat upp. Många av arianerna närvarade vid det sammanträde som valde Konstantinopels nya patriark. De revolterade i opposition mot valet av den Helige Paulos, men de ortodoxa vid mötet var i majoritet. Kejsar Konstantius, som regerade över den östra halvan av det romerska riket, var en Arian. Då patriarken valdes var han inte i Konstantinopel. När han återvände sammankallade han ett nytt sammanträde som, mot all ordning, ogiltigförklarade den Helige Paulos som patriark, och kejsaren förvisade honom från huvudstaden. I stället för helgonet valde man Eusebios av Nikomedia. Patriarken Paulus drog sig tillbaka till Rom, där också andra Ortodoxa biskopar befann sig, som förvisats av Eusebios.
Eusebios styrde inte länge i Konstantinopels kyrka. När han dog återvände Paulus till Konstantinopel. Han möttes av kärlek av sin flock. Konstantius skickade dock helgonet i exil en andra gång, och han återvände till Rom igen. Den västra Kejsaren Konstans skrev då ett hårt formulerat brev till sin östra medregent. Det skickades till Konstantinopel tillsammans med den Heliga Biskopen som befann sig i exil. Hoten fungerade, och den Helige Paulos sattes åter på patriarkala tronen.

 

Den Helige Paulos Bekännarens martyrium.

Den fromme kejsaren Konstans, en försvarare av Ortodoxin, blev dock snart förrädiskt mördad i en kupp. Arianerna förvisade åter den Helige Paulos från Konstantinopel: den här gången skickade de honom i exil till Armenien, till staden Kukuz, där han accepterade martyrdöden. När patriarken firade den gudomliga liturgin där, rusade arianer på honom med våld och ströp honom med hans egna biskops-omoforion (en slags stola som biskopen bär i den Ortodoxa Kyrkan). Detta skedde år 350. År 381 överförde den Helige kejsar Theodosius den Store högtidligt den Helige Paulos Bekännarens reliker från Kukuz till Konstantinopel. År 1326 överfördes den Helige Paulos reliker till Venedig.
Den Helige Athanasias den Store, en samtida med den Helige Paulos, skriver kortfattat om hans exil: ”Den Helige Paulos sändes första gången av Konstantius till Pontus, andra gången fjättrades han i kedjor av Konstantius, och sedan var han inlåst i det mesopotamiska Syngara och flyttades därifrån till Emesus, och fjärde gången till kappadokiska Kukuz i den Taurianska vildmarken.”

Välkommen på Vesper nu på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *