Prästerskapet

Prästerskapet i Patriarken av Antiokias Vikariat för Skandinavien. Från vänster: Fader Diakon Mikael, Arkemandrit Jean och Fader Johannes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *