Nyhetsbrev Januari 2011:

Guds frid och gott nytt år!

Hoppas helgerna varit goda. Med anledning av julen skrev vår biskop Johannes ett julbrev till det europeiska ärkestiftet som finns att läsa här.

Jag skriver för att berätta om höstens händelser, och vårens planer. Vi hade ett fantastiskt besök i början av December, då fader Irenaeus och khouria (prästfru) Genevieve var här i Göteborg. Han höll ett föredrag om den Ortodoxa tron, och vi firade den Gudomliga Liturgin i Vasakyrkan. Läs om det här. Under hösten har vi haft vår aftongudstjänst nästan varje söndagskväll, och vi har glatt oss över att flera besökare hittat oss. Efter varje gudstjänst har vi fikat i all enkelhet, och samtalat om varjehanda. Vi har övat mycket i vår liturgiska tradition, och översättningen av gudstjänster och musik går långsamt framåt. Jag vill mena, att vi nu får somligt att låta riktigt vackert på aftongudstjänsterna, och vi börjar förstå hur den bysantinska sången “ska låta.” Det är mycket glädjande att se att vi är på rätt spår, och att arbetet går framåt! Fader Irenaeus och khouria Genevieve, som båda är våra vägledare i vårt arbete under biskop Johannes, uppmuntrade oss mycket i vårt arbete och gav oss mer inspiration.

Vi har firat vår sista aftongudstjänst i vårt vardagsrum i Krokslätt. Till våren kommer vi att hålla till i Vasakyrkans “krypta” på söndagskvällarna. Den första gudstjänsten där blir den 23:e Januari 2011 kl. 17:00 som vanligt. Kyrkoherde Björn Bäckersten och kyrkorådet i Vasa församling har varit mycket generösa och tillmötesgående mot oss, för vilket vi är mycket tacksamma. Jag och Frida flyttade till en gård utanför Alingsås vid årsskiftet, men församlingen och dess verksamhet kommer att förbli i Göteborg. Vi kommer att resa in till stan för gudstjänster och annat, och om allt går väl kanske vi kommer att kunna ha vissa speciella dagar ute på gården!

Vi tackar Herren för allt gott han ger, samt hans stora omsorg om oss.
Med önskan om ett gott Herrens år 2011.

/ Mikael Fälthammar, Kristi uppståndelses Ortodoxa församling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *