4 Comments

    • Det är tråkigt att du vill gå ur kyrkan, men om det är vad du vill föreslår jag att du kontaktar prästen i din församling för att genomföra ärendet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *