Martyrerna Zenobios och Zenobia:

Välkomna på söndag. Vi firar gudstjänst i kryptan i Vasakyrkan kl. 17:00. Söndagens festhögtid är med anledning av martyrerna Zenobios och hans syster Zenobia. Här kan du läsa lite om dem:

Martyrerna Zenobios och Zenobia tillsammans med apostlarna Kleopas och Artemas av de 70, vars minne också firas den 30:e oktober.

Biskopsmartyren Zenobios av Egeia och hans syster Zenobia led martyrdöden år 285 i Kilikien. Som barn uppfostrades de i den heliga kristna tron ​​av sina föräldrar, och de levde fromma och kyska liv. När de blivit äldre flydde de kärleken till pengar, och gav bort hela sin förmögenhet (ett arv) till de fattiga. För sin välgörenhet och sitt heliga liv belönade Herren Zenobios med gåvan att bota olika sjukdomar. Han valdes till biskop i en kristen församling i Kilikien.
I sitt biskopsämbete spred den Helige Zenobios nitiskt den kristna tron ​​bland hedningarna. När kejsar Diocletianus (284-305) inledde en förföljelse mot kristna, var biskop Zenobios den första att arresteras och ställas inför rätta inför guvernören Licius. ”Jag skall tala med dig, men kort,” sade Licius till helgonet, ”och jag föreslår följande alternativ till dig: liv – om du tillber våra gudar, eller död – om du vägrar.” Helgonet svarade då: ”Detta livet utan Kristus är döden. Då uthärdar jag hellre en kort plåga för min Skapare, för att sedan leva med Honom för evigt, än att avstå från Honom på grund av detta korta livet, och sedan plågas för evigt i Dödsriket.”
Licius beslöt då att spika fast honom på ett kors och inledde så tortyren. Biskopens syster såg hennes brors lidande och ville då följa honom. Hon erkände modigt sin egen tro på Kristus inför guvernören, och fick så också lida tortyr.
I Herrens kraft förblev de vid liv efter tortyr på en glödhet bädd och i en kokande gryta. Helgonen halshöggs sedan. Prästen Hermogenes begravde martyrernas kroppar i hemlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *