Martyren Arethas och de med honom:

På Söndag firar vi åminnelsen av martyren Arethas (al-Haarith), och de med honom. Vespern börjar kl. 17. Här följer en kort redogörelse för hl. Arethas som var guvernör i en stad i Arabien:

Martyren Arethas och tillsammans med honom 4.299 martyrer led för Herren Jesus Kristus på 500-talet. Arethas var guvernör i staden Negran i Arabien, vars invånare var kristna. Den arabiska (eller Omiritiske) kungen, Dunaan, som var judisk, beslöt att utrota kristendomen ur landet, och han utfärdade ett påbud att alla Kristi efterföljare skulle dödas. Invånarna i Negran förblev trogna Herren och Dunaan kom med en stor armé för att förstöra staden. På stadens Negrans murar tillkännagav kungens budbärare att Dunaan enbart skulle låta de leva, som avsagt sig den korsfäste Galiléern och korset, som ett ”tecken på förbannelsen.” Då han inte vågade angripa den kristna staden med våld tillgrep Dunaan ett knep: Han avlade en ed att han inte skulle tvinga de kristna att konvertera till judendomen, utan han skulle nöja sig med att kräva en extra skatt av staden Negran. Invånarna i staden lyssnade inte till den helige Arethas råd (hans namn betyder ”dygd” på grekiska, som här bokstavligen tyder på att folk ”inte ville lyssna till rösten av dygden”), och då de kände förtroende för Dunaan, öppnade de stadens portar.
Redan nästa dag gav Dunaan order om att starta ett ofantlig bål och i det kasta hela prästerskapet i stadens kyrka, för att skrämma resten av de kristna. Sålunda brändes 427 män. Guvernören Arethas och de andra ledande männen kastades i fängelse. Förtryckaren skickade då ut sina budbärare i staden för att försöka omvända de kristna till judendomen. Dunaan själv samtalade med fångarna som han lät hämta ur fängelset, och sade: ”Jag kräver inte av er att ni skall avsvära er tron på himmelens och jordens Gud, inte heller vill jag att ni skall tillbe avgudar, men jag vill bara att ni inte skulle tro på Jesus Kristus, eftersom den korsfäste var en man, och inte Gud.” De heliga martyrerna svarade på detta, att ”Jesus är Gud, Ordet, den andra personen i den heliga Treenigheten, som för mänsklighetens frälsning antagit kött av den Helige Ande och Jungfru Maria.” ”Vi skall icke förneka Kristus, eftersom hans liv och död är vårt liv,” förklarade de drabbade för kung Dunaan, och mer än fyra tusen kristna – män, kvinnor, både äldre och barn – från staden Negran och omgivande byar accepterade martyrdöden för Kristus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *