3 Comments

 1. Jörgen Thorhard

  Det finns ett mycket stort bekymmet med vår Ortododoxa Kyrkas fasteregler, de har utformats i Medelhavsregionen med helt andra och gynnsammare odlingsvillkor. Särskilt vi som bor norr om Limes Norrlandicus är genom Skapelsegivna faktorer tvugna att antingen äta småskaligt närproducerade animalier ELLER fjärranväxt importerad ersättnining.
  Jag är helt ense med författaren om att en av fastans centrala funktioner är att visa oss ett uthålligt sätt stt leva i samklang med skapelsen. Men inte kan vi då avsäga oss den bäst beprövade vägen till uthållig sälvförsörjning, småbruk med kreatursinriktning och försäljning av överskottet i närområdet.

  • Man måste ju balansera vår vilja att inte förvränga fädernas tro med viljan att ta hjälp av Kyrkans förmåga att anpassa sig. Det är en svår fråga du tar upp. Jag tror att många vill tro att ingenting har förändrats i kyrkan sedan i alla fall första konciliet. Men kyrkan förändrar sitt uttryck för en oföränderlig tro. Ta till exempel biskopar. Det fanns gifta biskopar förut men nu blir bara ogifta eller änkemän biskopar. Praxis evolverar.

   Därför kan jag inte komma på någon anledning att påstå att fastans regler ALDRIG skulle evolvera. Du mämnde medelhavet … Jag har hört talas om avlägsna grekiska öar i just medelhavet som faktiskt har andra regler än på fastlandet just på grund av vilka matvaror de har tillgång till och inte. Om de kan, borde andra kunna.

   Det viktiga är att hierarkin står bakom anpassningarna, och att de gör det i en uppenbar anda av lydnad gentemot resten av kyrkan. HUR man skulle åstadkomma det är mycket viktigt. Nästan viktigast.

   Tack för bidraget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *