Ingen gudstjänst den 13:e Maj.

På grund av att vi ska besöka den arabiska församlingen i Södertälje den 13:e Maj ställs vår vesper in den söndagen. Välkommen någon annan söndag istället!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *