Herrens påsk:

Natten mellan den 23:e och den 24:e April, precis efter kl. 00:00 firar Kyrkan Herrens påsk. I Kristi Uppståndelses församling har vi ingen präst, och hänvisar därför till de andra ortodoxa församlingarna i Göteborg. Först och främst hl. Maria Magdalenas församling, som firar stora delar av liturgin på svenska. Här finns ett schema för deras gudstjänster, adress, samt tider inför påsken.

Vi vill verkligen rekommendera den som har möjlighet att besöka ett ortodoxt påskfirande, att ta tillfället i akt! Som en ortodox munk skrev: “Den Ortodoxa Kyrkan som kan besjunga påskens glädje som ingen annan!” Snart kan vi sjunga det som hl. Serafim av Sarov hälsade sina medmänniskor med varje dag: Kristus är uppstånden! Han är sannerligen uppstånden! Al-Massig Qam! Hakkan Qam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *