Församlingens Ikon: Kristi Uppståndelse

Ikonen visar Kristus som segrare över döden

Med sin död har han övervunnit döden

Församlingens ikon visar hur Kristus segrar över döden med sin död. Vi tror att Jesu död var en seger, inte ett nederlag. Den ikonen visar hur Jesus drar upp Adam i handleden. Han reser upp mänskligheten som är fallen, men inte genom människans ansträngningar – därför tar han inte Adam i handen, utan drar upp honom helt av egen kraft. Eva sträcker ut sina händer i tro, vilket visar hur vi också kan ta del av Kristi uppståndelses kraft – att förlita oss på honom.

Under Jesu fötter står dödsrikets portar, sönderkrossade. Lås och nycklar ligger kringströdda ner i dödsriket och visar hur döden inte längre har makt över dem som förlitar sig på Jesus. Döden själv avbildas i grått längst ner, bunden och hjälplös (Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 1 Kor 15:55).

Man har ofta kallat denna ikon för Kristus som plöjer dödsriket. Han använder korset för att, så att säga, riva upp dödsriket och öppna upp marken på samma sätt som en bonde gör när han plöjer en åker.

Till vänster om Kristus står Abel avbildad som en ung herde med en herdes stav. Bakom och bredvid Abel står rättfärdiga män från gamla testamentet; Abraham, Enok, Jakob (det står inte tydligt vilka fem som avbildas, men dessa är bland de vanliga – även Isak, Aron m.fl. brukar förekomma). Längst bak i den gruppen ser man de tre heliga ynglingarna som man läser om i Daniels bok – de som kastades in i ugnen för sin tro.

På Jesu högra sida ser vi Johannes döparen och de rättfärdiga kungar såsom David och Solomo. Bakom dem ser man profeten Samuel som håller i ett horn. Det är det horn som han använde när han smorde kungarna. Man anar ännu flera rättfärdiga bakom kungarna – alltså reste Jesus upp med sig alla de fäder vi läser om i Gamla Testamentet – alla som tror och tar emot honom när han kommer till dem.

Profeten Samuel och de tre ynglingarna har alla på sig en kippa (huvudbonaden som många judar använder än idag) och en fylakterion (bönekapsel som också fortfarande används inom judendomen vid bön).

Bakom Kristus ser vi änglaskarorna i rött. Det som människor bara har hört talas om men inte sett brukar avbildas i monokromt i ikoner. Änglaskarorna till exempel – vi vet om att de finns men ingen levande människa har sett dem. Därför är de bara röda och vita. Samma med döden – vi har inte sett döden, alltså avbildas den i grått/svart.

När vi tittar på ikonen blir vi påminda inte bara om att Kristus har gett oss möjligheten att leva med honom i evighet. Vi blir också påminda om att Jesus har makten att vinna över allting som står oss emot här och nu: sorg, strid, sjukdom – allt. Allting som vi lider av, allting som gör att människor strider mot varandra och sårar varandra – allt detta har Jesus också besegrat därför att dessa saker är delar av den långsamma död som världen ständigt lider. Vi tror att Kristi Uppståndelse gör det möjligt för människor att leva ett nytt liv redan nu – i väntan på att allting blir återskapat vid Kristi återkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *