One Comment

  1. Nadja

    Nyttig og vakkert skriftespeil. Flott tanke å basere det på saligprisningene, som vi jo synger i hver eneste liturgi. Da jeg ganske nylig, påsken, ble myronsalvet og opptatt i den ortodokse kirken, var jeg både bekymret og litt skremt av skriftemålet (bikten). Nå ser jeg at det er en stor lettelse og glede å kunne få bruke denne muligheten, ta del i dette mysteriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *