Den lame mannens söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

På söndag firar vi “den lame mannens söndag” med typika kl. 10:00, som vanligt. Berättelsen om den lame mannen kan vi läsa i Johannes Evangelium 5:1-15:

Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har fem pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: “Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade honom: “Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, hinner någon annan före mig.” Jesus sade till honom: “Stig upp, ta din bädd och gå!” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.

Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till mannen som hade blivit botad: “Det är sabbat. Du får inte bära din bädd.” Han svarade dem: “Den som gjorde mig frisk sade till mig: Ta din bädd och gå!” Då frågade de: “Vem var det som sade åt dig att du skulle ta din bädd och gå?” Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen.

Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: “Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.” Mannen gick då till judarna och sade att det var Jesus som hade gjort honom frisk.

En predikan (på engelska) av den ryske Metropoliten Anthony av Sourozh (1914-2003) finns att läsa här.

Typika på söndag kl. 10 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *