Den helige Rafael av Brooklyn:

Den helige Rafaels liv ändrar min syn på helgon. På grund av honom ser jag att helgon levde och verkade under samma århundrade som mitt. Det höjer ribban och tar bort alla ursäkter som säger att vi inte skulle kunna leva och sträva efter de heligas liv på grund av vår tid och våra omständigheter. Den helige Rafael sätter ett exempel för oss som vi försöker följa. Även om han inte var en undergörare, så var han en sann ortodox kristen som brann för Kristus och livets möjligheter. Må han komma ihåg oss alla i sina förböner.

– Joey Abdallah.

Rafael av Brooklyn

Den helige Rafael av Brooklyn (20.11.1860-27.02.1915) föddes som Rafael Hawaweeny (Arabiska: رفائيل هواويني) i Beirut, Libanon, av Syriska föräldrar från Damaskus. Han studerade först vid den patriarkala skolan i Damaskus, en skola som blivit det främsta Grekisk Ortodoxa institutet i Mellanöstern under den helige Josef av Damaskus ledning. Senare studerade han vidare teologi vid det patriarkala Halki-seminariet i Turkiet, samt vid den teologiska akademin i Kiev i dagens Ukraina (Kiev var vid denna tid en del av det Ryska riket).

Fader Rafael skickades av Tsar Nikolas II till New York 1895, för att där betjäna de lokala ortodoxa bekännarna. En skara som då mest bestod av invandrare från Ryssland och Mellanöstern. 1904 blev han den första ortodoxa biskopen att vigas i Nord Amerika. Han blev vigd av Ärkebiskop (nu: den helige) Tikhon av Moskva och biskop Innokentij i New York. Han tjänade som biskop av Brooklyn fram till sin död.

Under sin tjänst som hjälpbiskop i den Ryska kyrkan i Amerika grundade den helige Rafael det Antiokenska Ärkestiftets katedral i New York, vilken fortfarande används idag. Han grundade 29 församlingar, och hjälpte till att grunda St. Tikhon´s Orthodox Seminary.

Den helige Rafael begravdes först i New York, men i Augusti 1989 flyttades hans reliker till the Antiochian Village Camp i Ligonier, Pennsylvania, där det Antiokenska Ärkestiftet ägde mark. Han begravdes där tillsammans med ett antal andra biskopar och präster.

Biskop Rafael helgonförklarades av den Amerikanska Ortodoxa Kyrkans (OCA) heliga synod år 2000. Där firas han den 27:e Februari, hans dödsdag. Den Antiokenska Ortodoxa Kyrkan firar honom på den första lördagen i November.

Nedan följer några hymner till fader Rafael:

Troparion (Ton 3)

Gläd dig, fader Rafael, du den heliga Kyrkans smycke!
Du är den sanna trons förkämpe,
de föräldralösas fader och de fattigas vän,
En fredsmäklare och god herde, alla Ortodoxas glädje,
Antiokias son, Amerikas berömmelse:
Bed till Kristus vår Gud för oss, och för alla som ärar dig.

Kontakion (Ton 3)

Idag skiner den välsignade Rafaels minne för oss:
Ty efter att ha lystrat till Kristi kallelse tog han troget upp sitt kors
och följde honom och blev en människofiskare.
Låt oss ropa högt till honom och säga: Gläd dig, o fader Rafael!

Biskop Rafaels välsignelsekors, pektoralkors och engolpion (panagia).

Biskop Rafaels visitkort – han levde för inte längesedan alls!

En relik av den heliga Rafael i hl. Petrus & Paulus kapell vid the Antiochian Village.

Den helige Rafaels grav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *