Den helige Hyacintos:

Hyacintos i mitten

Hyacintos i mitten

På söndag firar vi minnet av en av Kyrkans tidigaste och yngsta martyrer, den helige Hyacintos. Den Helige Martyren Hyacintos föddes i Caesarea i Kappadokien och växte upp i en kristen familj. Den romerske kejsaren Trajanus gjorde honom till hans “cubicularius” (sängkammarherre).

En gång, vid en hednisk högtid, höll kejsar Trajanus fest i ett hedniskt tempel tillsammans med sina följeslagare. De skulle äta mat som offrats till avgudarna, men den unge Hycintos stängde in sig i ett litet rum och bad innerligt till Herren Jesus Kristus. En av tjänarna hörde bönen och anmälde detta till kejsaren: Hyacintos som anförtrotts en kejserlig ställning ärade inte de romerska gudarna, utan bad i hemlighet till Kristus!

De arresterade omedelbart den helige Hyacintos och förde honom till Trajanus. Kejsaren krävde att han skulle äta av köttet som offrats till avgudarna, men helgonet vägrade modigt och förklarade sig vara en kristen. Trajanus beslutade att man skulle låsa in den helige martyren i fängelset efter våldsam tortyr. Där gav de honom ingen mat eller dryck, för att tvinga honom att äta av köttet som offrats till avgudarna. Då Hyacintos svultit i 38 dagar såg en av vakterna änglar vid martyrens sida. De klädde honom i ljusa kläder och satte en krona på hans huvud.

Torterarna beslutade att fortsätta tortera helgonet, men då de fann honom i fängelset var han redan död. Den tolv år gamla Hyacintos dog år 108 i staden Rom. Hans reliker flyttades då till Caesarea.

Vesper på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *