De tre Hierarkerna:

På söndag firar vi minnet av tre av Kyrkans stora lärare. Det är Basileios den Store, Gregorios Teologen samt Johannes Chrysostomos. Undrar du varför vi tror som vi tror idag, och varför vår trosbekännelse lyder som den lyder? Det är bl.a. för att dessa tre kämpat och formulerat den Sanning som apostlarna tagit emot från Herren Jesus Kristus, och som de sedan förmedlat vidare genom generationerna. Kyrkans lära har inte alltid varit helt formulerad, och den kommer kanske aldrig bli fullkomligt utlagd heller, men i tider då villoläror hotat Kyrkans tro och människors frälsning har Gud också sänt herdar, lärare och teologer att leda hjorden på rätta vägar. Dessa tre är bland de främsta som trätt fram i Kyrkans historia, och de formulerade inte bara läran, utan grundlade sjukhus och skolor, och tog sig an de fattiga (inte minst Johannes Chrysostomos är känd för sin skarpa kritik av de rika och etablissemanget). Bland folket i Byzans uppkom en strid på 1000-talet om vem av dem man skulle anse vara den främste: somliga menade Basileios, andra Gregorios, och ytterligare andra Johannes. Då stridigheter inte anstår Kyrkan uppenbarade de tre helgonen sig för en metropolit, enligt Guds vilja, och förklarade sig vara jämlika inför Gud: därmed skulle stridigheterna ta slut! De gjorde de också, och sedan den dagen firar man deras minne som de tre stora Hierarkerna.

Läsningsvesper i Kryptan i vasakyrkan på söndag kl. 17 – Välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *