De sjuttio:

På söndag firar vi minnet av några av de sjuttio apostlarna som Herren utvalde i Luk 10:1-17. Även om de inte innehar samma hedersplats som de tolv apostlarna i Kyrkans Tradition, så är de goda förebilder för oss än idag. Med stor entusiasm gav de sig ut i världen och predikade evangeliet och omvände folk till Kristus.

Alla “de sjuttio” åminns den 4:e Januari, men på söndag firar vi minnet av de följande ur deras skara: Stachus (Rom 16:9), Ampliatus (Rom 16:8), Urban (Rom 16:9), Narkissos (Rom 16:11), Apelles (Rom 16:10) och Aristoboulos (Rom 16:10).

Den helige aposteln Andreas ordinerade Stachus till biskop över Byzantium där han var biskop i sexton år och predikade Kristus och omvände många hedningar till den sanna tron. Den helige Ampliatus var biskop i staden Diospolis, och den helige Urban var biskop i Makedonien, alla vigda av aposteln Andreas. För sitt predikande led de martyrdöden. Narkissos var biskop i Athen, och Apelles var biskop i Heraclium.

Den helige Aristoboulos, som också firas den 16:e Mars, var biskop i Britannien.Han blev vigd till biskop av aposteln Paulus som också skickade honom till rikets avlägsnaste delar på de brittiska öarna. Han dog martyrdöden där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *