De myrrhabärande kvinnornas söndag:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

På söndag fortsätter vi i glädjen efter påsken. Förra söndagen handlade om aposteln Thomas. Nu på söndag firar vi med kvinnorna som bar myrrha till graven och blev de första att upptäcka att Herren hade uppstått. Då de rusade tillbaka och berättade för lärjungarna blev de de första evangelisterna och missionärerna: De var de första som fick komma med glädjebudskapet om Kristi uppståndelse!

Vi firar också minnet av en av Kyrkans allra största teologer, nämligen aposteln Johannes. Hans djuplodande Evangelieskrift förlänade honom epitetet “Teologen.”

Två stora fester på samma dag, alltså!

Vesper på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *