Den Helige Johannes Chrysostomos:

På söndag firar vi minnet av ingen mindre än Johannes Chrysostomos. Han är en av den Ortodoxa Kyrkans absolut mest älskade helgon, både för sina predikningar, men också för sin radikalitet vad gäller hur de kristna skulle (och skall) bemöta de lidande, svaga och sjuka. Han har fått ge namn till den Liturgi som firas … [Read more…]

Paulos Bekännaren:

På söndag firar vi minnet av den Helige Paulos Bekännaren, patriark av Konstantinopel. Den Helige Paulos, ärkebiskop av Konstantinopel, valdes till patriark efter att företrädaren Alexander hade dött (år 340), och då Arios kätteri åter hade flammat upp. Många av arianerna närvarade vid det sammanträde som valde Konstantinopels nya patriark. De revolterade i opposition mot … [Read more…]

Martyrerna Zenobios och Zenobia:

Välkomna på söndag. Vi firar gudstjänst i kryptan i Vasakyrkan kl. 17:00. Söndagens festhögtid är med anledning av martyrerna Zenobios och hans syster Zenobia. Här kan du läsa lite om dem: Biskopsmartyren Zenobios av Egeia och hans syster Zenobia led martyrdöden år 285 i Kilikien. Som barn uppfostrades de i den heliga kristna tron ​​av … [Read more…]

Aposteln Jakob den rättfärdige

På söndag kl. 17 firar vi minnet av aposteln Jakob Alfeus son, också känd som “den rättfärdige”, eller “den mindre” (Mark 15:40, för att skilja honom från aposteln Jakob den större, som var bror till aposteln Johannes). Enligt somliga var aposteln Jakob son till Josef, Marias trolovade. Han skulle då vara född av en tidigare … [Read more…]