Joannikios, Nikander och Hermas

Munken Joannikios den store föddes i Bithynien år 752 i byn Marikat. Hans föräldrar var fattiga och kunde inte ge honom ens grunderna till en utbildning. Från barndomen var han tvungen att vakta familjens boskap – deras enda inkomställa. Kärleken till Gud och bönen var alltid närvarande i den unge Joannikios själ. Ofta skyddade han … [Read more…]

Terentios & Neonilla med familj:

Vi har inte mycket kunskap om de heliga martyrerna Terence och Neonilla och deras barn: Sarbilus, Fotus, Theodulus, Hierax, Nitus, Vilus och Eunicius. Vi vet att de led martyrdöden under en tid av förföljelse av kristendomen under kejsar Decius (249-250). De bekände nitiskt Kristus och fördömde avgudadyrkan och hedendom. Som straff för detta utsatte hedningarna … [Read more…]

Stormartyren Eufemia:

Välkommen till vår Vesper kl. 17 på söndag. Läs om söndagens festhögtid här. Vi vill också påminna om möjligheten att komma kl. 16 och lyssna till ett föredrag om Bibelns plats i den Ortodoxa Kyrkan. Stormartyren Eufemia led martyrdöden år 304 i staden Kalcedon, under kejsar Diocletianus (284-305) förföljelse av de kristna. Ett och ett … [Read more…]