Martyren Platon

På söndag firar vi minnet av den heliga martyren Platon, bror till den heliga martyren Antiochos läkaren, föddes i staden Ankyra i Galatien. Medan han fortfarande var ung lämnade han sitt hem och vandrade i städerna och predika Guds ord för hedningarn. Han fägnade sina åhörare med sitt tals tyngd och skönhet, och sina djupa … [Read more…]

Menas, Viktor, Vincent och Stefanida

Välkomna att på söndag fira aftongudstjänst med oss, till minnet av fyra stora martyrer. Innan ni läser om deras levnad vill vi dock ta tillfället i akt att bjuda in dig till vår tredje föreläsning av fyra under hösten. Denna gång ska det handla om “Askes och andlig träning i den Ortodoxa Traditionen.” Föreläsningen äger … [Read more…]