Återförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker

Välkomna på söndag då vi firar aftongudstjänst. Söndagens högtid är med anledning av överförandet av den helige Johannes Chrysostomos reliker från staden Comana till Konstantinopel. På bloggen Mystagogy finns en ganska lång text på engelska om denna högtid. Man kan också läsa på den Ekumeniska Patriarkatets hemsida om hur relikerna återbördades en andra gång, efter att korsfararna stulit dem från Konstantinopel 1204.

Image

Den helige Johannes Chrysostomos hand.

Välkommen till Aftongudstjänst på söndag kl. 17 i “Kryptan” i Vasakyrkan, Göteborg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *