Välkommen!

Vi är en ortodox kristen församling i centrala Göteborg. Vi hör till Antiokias Ortodoxa Kyrka i Sverige och Skandinavien. Hos oss finns människor med mycket olika bakgrund, ålder och etnicitet. Vi vill vara en välkomnande församling för alla, särskilt för den som är nyfiken på ortodox kristen tro. Våra gudstjänster och predikan är på svenska.

Känn dig varmt välkommen att besöka våra gudstjänster. Du hittar programmet här. Tveka inte att prata med någon i församlingen vid fikat efteråt, eller kontakta oss via uppgifterna här. Guds välsignelse!

This image has an empty alt attribute; its file name is KUOf-Ortodoxins-seger-1024x693.jpg

 


FAQ


Var och när har ni era gudstjänster?

Vi firar den Gudomliga Liturgin på söndagar, 15:00 i S:t Matteus Kapell på Västra kyrkogården, Göteborg. Information om när vi firar Liturgin kan du hitta  här


Kan vem som helst komma?

Ja! Alla är välkomna oavsett etnicitet, ålder eller bakgrund. Dock så kan endast de som är medlemmar i den Ortodoxa Kyrkan delta i nattvardens sakrament.


Finns det fika och gemenskap?
Efter varje liturgi fikar vi tillsammans. Det erbjuds ett enkelt smörgåsfika gratis eller för en frivillig summa. Prata gärna med någon om du besöker oss för första gången!


Vilken jurisdiktion står ni under?

Vår församling hör till Antiokias Ortodoxa patriarkat, och har gjort så sedan vår grundläggning 2010. Vi står under Hans Salighet Patriark Johannes X’s beskydd och vägledning. Patriarken representeras i Sverige av Arkemandrit Antonios (Bitar).


Hur blir man medlem?

Medlem i kyrkan: Det finns delvis den kristna sakramentala Kyrkan, Kristi kropp, som man kan bli medlem i, och därmed få del av sakramenten. Är man inte redan ortodox kristen kan man kontakta prästen via kontaktuppgifter på denna hemsida, eller genom att tala med honom efter gudstjänsten. Detta medlemskap kommer av dop och/eller myrrasmörjelse.

Medlem i föreningen: Man kan också bli medlem i den ideella föreningen som stöder den sakramentala församlingen. I denna förening kan var och en bli medlem som sympatiserar med församlingens tro och liv – medlemskap i föreningen kan även den som inte är ortodox söka. Den som önskar bli medlem på detta vis fyller i en medlemsansökan på informationsbordet i anslutning till gudstjänsterna. Årsavgiften för medlemskap i föreningen kostar 500 kr per år och person. Medlemskap berättigar till deltagande på årsmöte och möjliggör engagemang i styrelsen.

Alltså, medlem i Kyrkan bli man bara genom dop in i Kyrkans gemenskap. Medlem i föreningen kan både troende ortodoxa och icke-ortodoxa sympatiserande bli.