Kontakt

Fr. Mikael Fälthammar, församlingens präst:

mobil: 0704-745604

e-mail: kristiuppstandelse@gmail.com

Fader Mikael har en teologie masters-examen vid Göteborgs Universitet. Han har också ett diplom i praktisk Ortodox Teologi från Antiochian House of Studies, New Jersey, efter en tre år lång distansutbildning där.

Fader Mikael kommer gärna och föreläser om den Ortodoxa Kyrkan och tron hos er i er församling, ungdomsgrupp eller annat sammanhang. Hör av genom uppgifterna ovan för närmare information.

Fader Mikael vigdes till präst av Hans Eminens Metropolit Ignatius (Alhoshi) i Göteborg 21:a Maj 2017, med Hans Salighet Patriark Johannes välsignelse.

Fader Mikael med patriark Johannes X av Antiokia

Fader Mikael med patriark Johannes X av Antiokia